ข้าวโพดกรอบ ตรา คอนเน่

ข้าวโพดอบกรอบรูปกรวย พร้อมอร่อย 4 รสชาติ ไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิม รสชีส รสสาหร่าย และรสข้าวโพดย่าง

รสชาติ : ดั้งเดิม

ขนาด  :  

12 กรัมx6 แพ็ค x 12 ถุง ต่อ ลัง
24 กรัมx6 แพ็ค x 6 ถุง ต่อ ลัง
48 กรัมx6 แพ็ค x 3 ถุง ต่อ ลัง
68 กรัมx20 กระป๋อง ต่อ ลัง

รสชาติ : ชีส

ขนาด  :  

12 กรัมx6 แพ็ค x 12 ถุง ต่อ ลัง
48 กรัมx6 แพ็ค x 3 ถุง ต่อ ลัง
68 กรัมx20 กระป๋อง ต่อ ลัง

รสชาติ : ไพรม์

ขนาด :

48 กรัมx6 แพ็ค x 3 ถุง ต่อ ลัง

รสชาติ : สาหร่าย

ขนาด :

48 กรัมx6  แพ็คx3 ถุง ต่อ ลัง
68 กรัมx20 กระป๋อง ต่อ ลัง

ส่วนประกอบ  :  

  • แป้งข้าวโพด
  • น้ำมันพืช
  • เครื่องปรุงรส