35 ปี แห่งการเดินทาง

35 ปี แห่งการคัดสรรวัตถุดิบที่มีประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ

จากปณิธานอันมุ่งมั่นของ คุณเพรียว ปุษยไพบูลย์ กลายเป็นจุดกำเนิดของบริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด ดำเนินการผลิตสินค้าประเภทอาหารขบเคี้ยวออกสู่ตลาดครั้งแรกเมื่อปี 2527 ด้วยโรงงานที่มีเนื้อที่เพียง 3.5 ไร่ จนปัจจุบันได้ขยายกิจการมีพื้นที่โรงงานที่ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 64 ไร่ อีกทั้งยังได้เพิ่มอาคารโรงงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตมากกว่า 17 อาคาร กว่า 35 ปีแล้วที่อาหารยอดคุณเดินเคียงคู่ร่วมกับสังคมไทยตลอดมาจากวันนั้นจนวันนี้ วันเวลาได้พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเราในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยที่เรายึดมั่นในคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลง

35th22-3